Арагацотн – область, расположенная на вулканических плитах, на высоте 4090м над уровнем моря в самой высокой его точке. Климат региона очень разнообразен. Лето в долине длится до октября, а на территориях, примыкающих к вершине Арагаца,

в основном сохраняется зимний холод. Высокогорные территории представляют собой альпийские долины, перемежающиеся глубокими ущельями и крутыми склонами. В некоторых местах растут дубовые рощи.

ВИНОГРАДНЫЕ СОРТА

Кангун представляет собой гибридный сорт винограда, который был выведен в Армении путем скрещивания сортов Ркацители и Сухолиманского Белого (гибрид Шардоне и Плавай) сортов. В переводе с армянского языка «кангун» означает «стойкий», что говорит о характеристиках винограда. Сорт Кангун характеризуется поздним сроком созревания.

ՌԻԿԱՑԵԹԵԼԻ

Հայտնի է, որ ընթերցողը, կարդալով հասկանալի տեքստ, չի կարողանա կենտրոնանալ տեքստի ձևավորման վրա: Lorem Ipsum օգտագործելը բացատրվում է նրանով, որ այն բաշխում է բառերը քիչ թե շատ իրականի նման, ի տարբերություն «Բովանդակություն, բովանդակություն» սովորական կրկննության, ինչը ընթերցողի համար հասկանալի է: Շատ համակարգչային տպագրական ծրագրեր և ինտերնետային էջերի խմբագրիչներ այն օգտագործում են որպես իրենց ստանդարտ տեքստային մոդել, և հետևապես, ինտերնետում Lorem Ipsum-ի որոնման արդյունքում կարելի է հայտնաբերել էջեր, որոնք դեռ նոր են կերտվում: Ժամանակի ընթացքում ձևավորվել են Lorem Ipsum-ի տարբեր վերսիաներ` երբեմն ներառելով պատահական տեքստեր, երբեմն էլ հատուկ իմաստ (հումոր և նմանատիպ բովանդակություն):

ВИНА ИЗ ЭТОГО РЕГИОНА

ARMENIA белое сухое

Виноградные сорта: Кангун, Ркацители

ARMENIA белое полусладкое

Виноградные сорта: Кангун, Ркацители

С умеренным вмешательством со стороны винодела эти вина выражают характеристики терруара региона Арагацитн.