Life starts in the vineyards

Հայաստանի աշխարհագրական և կլիմայական պայմանները բացառիկ են խաղողի աճեցման համար: Այն մեզ հնարավորություն է ընձեռում խաղող աճեցնել մեծ բարձրություններում՝ (ծովի մակարդակից 1000-ից մինչև 1500 մետր բարձր). այսպիսով ստեղծվում են ինքնատիպ գինիներ: Հրաբխային հողերը, խիստ կլիման և բարձր դիրքը ստեղծում են տերրուարի տարրերի մի հետաքրքիր միություն:

Խաղողի բերքահավաքը սկսվում է օգոստոսին ապագա խաղուն գինու համար նախատեսված խաղողով և ավարտվում հոկտեմբերի վերջին Սև Արենու խաղողաքաղով: Ամբողջ խաղողաքաղն իրականացվում է ձեռքով՝ հաշվի առնելով տարբեր խաղողատեսակների հասունացման շրջանը: Խաղողը նախ ձեռքով տեսակավորվում է այգիներում, ապա երկրորդ տեսակավորում է անցնում գործարանում:

Չանչազերծման գործընթացում կիրառվում է Դելտա Օսսիլիս (Բուշեր Վասլին) չանչազատիչը: Այն ունի մեկ կամ երկու՝ լայնակի տարուբերման շարժումով աշխատող վանդակներ, որոնք իներցիայով առանձնացնում են խաղողը չանչերից: Իներցիոն ազդեցության շնորհիվ այստեղ առկա են շատ առավելություններ՝ խաղողի հատիկների պահպանված ամբողջականություն,

չանչերի պահպանված վիճակ, (ոչ մի կոտրվածք, ոչ մի ճզմված վիճակ), խաղողի ամբողջական առանձնացում չանչերից, փչացած հատիկների, խաղողի թթվահյութի, խաղողի չորացած հատիկների, չանչերի վրա մնացած ոչ հասուն խաղողի հատիկների հեռացում: Հատապտուղների երրորդ տեսողական տեսակավորումը իրականացվում է տատանվող սեղաններին խաղողի չանչազերծումից հետո:

LIFE GOES ON IN CELLARS…

Խնամքով չանչազերծելուց հետո կարմիր խաղողը խմորվելու նպատակով տեղադրվում է ջերմային կարգավորումով պահամաններում: Սպիտակ խաղողը վերահսկվող մթնոլորտում տեղադրվում է օդաճնշական մամլիչի մեջ խաղողահյութի ստացման նպատակով:

Վերահսկվող մթնոլորտում մամլելու նորարարական գործընթացը 100% երաշխավորում է առանց օքսիդացման մամլված խաղողահյութ ստացմանը:Ըստ տեսակի և ծագման՝ խաղողը գինու է վերածվում առանձին-առանձին՝ գինեգործին թողնելով համադրման ստեղծագործական գործընթացը:

Ալկոհոլային խմորումը ջերմային կարգավորումով պահամաններում տևում է շուրջ 14 օր: Խնձորակաթնային (մալոլակտիկ) խմորումն անցկացվում է տակառներում կամ պահամաններում: Մառանը և պահամանները նախագծված են՝ հնարավոր դեպքերում ձգողականության ուժից օգտվելով գինուվրաազդեցությունը նվազեցնելու մոտեցմամբ:

Գինիները հնեցման են ենթարկվում մեր գործարանի «գանձարանում»՝ հնեցման մառանում պահվող հայկական և ֆրանսիական կաղնե տակառներում: Մառանը փորված է 6.5մ խորությամբ հրաբխային ծագման բազալտե ժայռի մեջ:

Շշալցման գործընթացը կազմակերպվում է «Բերտոլասո» ընկերության նախագծած բարձրակարգ շշալցման հոսքագծով՝ թույլ տալով շշալցել հանգիստ և խաղուն գինիները հնարավոր լավագույն պայմաններում: Սեփական լաբորատորիայի առկայության պարագայում՝ մենք ունենք ամբողջական գործիքակազմը՝ ապահովելու որակի վերահսկում ողջ արտադրական գործընթացում:

Our sparkling wine is made using the “Charmat” method (or Metodo Martinotti) which was first applied in French city of Montpellier, in 1907.

Practices of making sparkling wine have many similarities to the production of still wine with some differences. At the vineyard, grapes are harvested early (for instance August 20th) when there is still high acid level. The primary fermentation of sparkling wine begins like most other wines. It is through the initiation of a secondary fermentation that distinguishes sparkling wine production and gives the wine its characteristic “bubbles”.

After the first fermentation, the base wines are placed in pressure tanks and a mixture of yeast and sugar is added to induce the second fermentation. As the tank is sealed, the CO2 produced during the second fermentation cannot escape and is trapped in the wine. In other words, the wine undergoes secondary fermentation in stainless steel tanks rather than in individual bottles , and is bottled under pressure in a continuous process.